Mae'n hanfodol i addysgu ein disgyblion am ddiogelwch ar-lein mewn ysgol 21ain Ganrif. Mae ein disgyblion yn aml yn cymryd rhan mewn gwersi lle mae materion diogelwch ar-lein yn cael eu hamlygu, fel y gallant wneud penderfyniadau indepentent am gadw eu hunain yn ddiogel tra yn y byd digidol a real. Bydd Swyddog Cyswllt yr Heddlu hefyd yn ymweld â'r ysgol i gefnogi'r dysgu yn yr ystafell ddosbarth, ac i sicrhau bod y negeseuon diogelu priodol yn cael eu rhannu gyda'r plant a'r staff.

Manteisiwch ar y cyfle i ymweld â'r dolenni isod i ddod o hyd i wybodaeth a gweithgareddau gyflawn, a fydd yn hyrwyddo ymwybyddiaeth ehangach o faterion e-ddiogelwch.

 

Thinkuknow  CEOP Logo  Hwb Esafety  UK Safer Internet Centre 
Kidssmart School Beat Logo Share Aware Stay Safe Topic Logo Bid

 

Fideos e-Ddiogelwch Defnyddiol i Rieni a Dysgwyr

     
Kim and Lee - CEOP Jigsaw - CEOP Lucy and the Boy - NSPCC

 

Gyda phwy ddylwn i gysylltu am help, canllawiau neu Gymorth?

CEOP Report Logo Logo Childline Common Sense Media Logo

 

Canllaw e-Ddiogelwch

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn credu bod y defnydd o dechnolegau gwybodaeth a chyfathrebu mewn ysgolion yn elwa'n sylweddol. Bydd cydnabod yr heriau e-ddiogelwch a chynllunio yn unol â hynny yn helpu i sicrhau defnydd priodol, effeithiol, diogel a chadarnhaol o gyfathrebu electronig.

Rhieni   Staff Ysgol
Rhwydweithio Cymdeithasol - Canllaw i Rieni   Staff yr Ysgol - Canllawiau ar gyfer e Ddiogelwch

 

 

Nid yw Ysgol Gynradd Gorslas yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol.