Dyma glipiau fideo sydd yn esbonio i blant a rhieni sut i ddefnyddio rhaglen ar y llwyfan dysgu HWB

  

 Sut gall blentyn y Cyfnod Sylfaen ddefnyddio rhaglen JIT

https://www.j2e.com/ysgol-gynradd-gorslas/Mr+Roberts/IMG_3325.MOV/

 

 Sut gall blentyn Cyfnod Sylfaen wneud gwaith ysgrifennu a paentio ar JIT

https://www.j2e.com/ysgol-gynradd-gorslas/Mr+Roberts/IMG_3326.MOV/

  

Sut gall blentyn Cyfnod Sylfaen wneud gwaith codio, siartiau a pictogram ar JIT

https://www.j2e.com/ysgol-gynradd-gorslas/Mr+Roberts/IMG_3331.MOV/

  

Sut gall blentyn cyfnod Sylfaen wneud animeddio, cwestiynnu a cyfuno gwaith ar JIT

https://www.j2e.com/ysgol-gynradd-gorslas/Mr+Roberts/IMG_3332.MOV/

  

Sut i edrych ar waith eich plentyn ar J2E

https://www.j2e.com/ysgol-gynradd-gorslas/Mr+Roberts/IMG_3324.MOV/

  

Sut i uwchlwytho llun i J2E

https://www.j2e.com/ysgol-gynradd-gorslas/Mr+Roberts/IMG_1521.MOV/ 

 

Sut i greu dogfen word ac i ebostio'r dogfen gan ddefnyddio Office 365 

https://www.j2e.com/ysgol-gynradd-gorslas/Mr+Roberts/IMG_3252.MOV/

   

 Sut i ysgrifennu a gweithio ar ddogfen PDF

https://www.loom.com/share/92102f4083fd44e5a5dec6f107164b77

  

 Sut i ddarganfod ac arbed ffeiliau sydd wedi eu rhannu ar J2E

https://www.j2e.com/ysgol-gynradd-gorslas/Mr+Roberts/IMG_3425.MOV/