Mae Ysgol Gynradd Gorslas yn rhan o gynllun Ysgolion Iach Sir Gaerfyrddin.  Mae'r prosiect yma yn hybu plant i fod yn iach, diogel a chyfrifol.

Bocs Bwyd Iach

Please click to open

Diodydd Iach Healthy Drinks

File size: 216 KB (PDF File)

Bwytan Iach Healthy Snacks

File size: 228 KB (PDF File)

 

Hylendid

 

Iechyd a lles meddyliol ac emosiynol

 

Amgylchedd

 

Datblygiad Personol a Chymdeithasol

 

Sylweddau

Please click to open

Gwefannau cymorth dim ysgmygu

File size: 52 KB (PDF File)

DEDDF DIM YSMYGU

File size: 251 KB (PDF File)

Gwefannau Alcohol A Chyffuriau

File size: 43 KB (PDF File)

 

Diogelwch

 

Bwyd a Ffitrwydd