Pennaeth - Mrs B Owen (Swyddog Diogelu)

Athrawon y Cyfnod Sylfaen

Meithrin / Derbyn

Dirprwy Bennaeth - Mrs A Price (Swyddog Diogelwch yn absinoldeb y pennaeth)

Athrawes Blwyddyn 1 - Mrs D Thomas

Athrawes Blwyddyn 2 - Miss H Lewis

 

Athrawon Cyfnod Allweddol 2

Athrawes Blwyddyn 3 a 4- Miss L Davies

Athrawes Blwyddyn 5 - Miss A Richards

Athro Blwyddyn 6 - Mr A Roberts 

 

Staff Cynorthwyol

HLTA (sesiynau cpa) - Mrs A Collins

Cynorthwywyr Dosbarth 

Mrs A Davies

Mrs M Jones

Mr S Lloyd

Mrs C Jones

Mrs A Griffiths

Mrs E Jones

 

Swyddog Gweinyddol - Mrs M Jenkins

Gofalwraig - Mrs G Mack

Glanhawraig - Mrs A Davies

Staff y Gegin

Mrs C Thomas

Mrs Y Davies

Mrs G Mack

 

Goruchylwraig Amser Cinio

Mrs J Dyce