Llywodraethwyr Rhieni:          Mr M Jenkins

                                           Ms J Edwards

                                           Ms G Mack  

 

Cynrhychiolwyr y Gymuned     Mrs S E Thomas

                                            Mr H Davies

                                             Mrs J Price

 

Llywodraethwyr Awdurdod Lleol    Mr T Davies         (Llywodraethwr Diogelu)

                                                 Mrs M Bennett Williams

                                                  Cllr Aled Vaughan Owen

 

Llywodraethwr Cymunedol:         Mrs J E Collins

 

Llywodraethwr Staff:                  Mrs A Collins

 

Llywodraethwr Athro:                Mrs A Price    

 

Llywodraethwr Pennaeth           Mrs B Owen

 

Clerc i'r Llywodraethwyr          Mrs M Jenkins