1 2 3 4 5 6 7 8

Croeso i Ysgol Gorslas

Cliciwch yma i weld llythyrau i rieni

   

Cliciwch yma i weld Prospectws yr Ysgol a'r Adroddiad Blynyddol i rieni

 

 Cliciwch ar y linc isod i gofrestru i'r Clwb Gofal Menter Cwm Gwendraeth ar nos Lun 

 Bookings Checkout | Y Cwtsh

 

Please click to open

Cyfryngau Cymdeithasol

File size: 124 KB (PDF File)

School Meals Menu Bwydlen Cinio Ysgol

File size: 329 KB (PDF File)

Neges I Rieni Bl 6 Noson Rhithiol

File size: 219 KB (PDF File)

Hello Yellow

File size: 63 KB (PDF File)

Croeso Medi 21

File size: 139 KB (PDF File)

Llythyr Rhieni Medi 2021

File size: 235 KB (PDF File)

 

 

 

Linc i holiadur Darpariaeth Clwb Haf Menter Cwm Gwendraeth 2021 i rieni i'w gwblhau

https://www.surveymonkey.co.uk/r/RCW8Y7V

 Dyma'r wefan i'r holiadur i rieni disgyblion blwyddyn 6 sydd yn mynd i Faes Y Gwendraeth ym mis Medi 2021

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeK-C45lSoKcogD7e7trKbrh9vVADHYV0vzpzjSidzkZSokbA/viewform

 

PWYSIG - Gwybodaeth am coronafeirws (Covid-19)

Holiadur i Rieni disgyblion Blwyddyn 6 sydd a'u plant yn dechrau yn Ysgol Maes Y Gwendraeth yn mis Medi

Ysgol Maes y Gwendraeth - Cynllun TG/IT Plan. (google.com) 

Please click to open

Llythyr Rhieni Mawrth 5Ed 2021

File size: 206 KB (PDF File)

Llythyr Ir Rhieni Dychwelyd Gorslas (1)

File size: 87 KB (PDF File)

WG Announcement Feb 22

File size: 134 KB (PDF File)

Llythyr Ir Rhieni Dychwelyd Gorslas

File size: 178 KB (PDF File)

Llythyr Rhieni 11 02 2021

File size: 298 KB (PDF File)

Llythyr Rieni 05 02 21

File size: 206 KB (PDF File)

Llythyr i Rieni 29 01 21

File size: 194 KB (PDF File)

2021 01 08 Llythyr Ysgolion Cynradd

File size: 148 KB (PDF File)

Llythyr Rhieni 7 1 21

File size: 207 KB (PDF File)

Dysgu O Bell Ionawr 20201

File size: 138 KB (PDF File)

Llythyr Ionawr 2021

File size: 233 KB (PDF File)

Profi COVID19 gwybodaeth i rieni

File size: 188 KB (PDF File)

 

 

Rhieni y Cyfnod Sylfaen gwyliwch y clip fideo isod i eich helpu i ddeall sut i lawr lwytho polisi defnydd derbyniol ffrydio gwersi byw ac ynai ei ebostio'nol i'r ysgol neu i argraffu'r polisi a'i ddod ag e'n ol i'r ysgol mewn person.

 https://www.j2e.com/ysgol-gynradd-gorslas/Mr+Roberts/IMG_5967.MOV/

 

Cliciwch yma i weld gwaith i eich plentyn tra bod yr ysgol ar gau

 

 

 

 

Mae Ysgol Gynradd Gorslas yng nghanol pentref Gorslas. Mae'r wefan hon wedi cael ei baratoi i roi gwybod i ddarpar rieni a chynulleidfa ehangach am y paratoadau niferus ac amrywiol sydd yn cael eu gwneud gan ddisgyblion yr ysgol.

Defnyddiwch y botymau llywio uchod i'ch tywys o gwmpas y wefan i gael rhagor o wybodaeth am yr ysgol.

                                          

Datganiad Cenhadaeth

(Ffocws Heddiw)

I greu amgylchedd dysgu hapus, diogel ac ysgogol lle gall pob aelod o gymuned yr ysgol fagu hyder a datblygu eu llawn potensial trwy gyfrwng yr Iaith Gymraeg

 

Ein Gweledigaeth

(Ffocws ar y dyfodol)

Yn Ysgol Gorslas, ceisiwn greu awyrgylch dysgu ac addysgu hapus a diogel sy'n symbylu ac yn darparu ar gyfer anghenion ysbrydol, moesol, meddyliol a chorfforol pob plentyn, trwy hybu disgwyliadau uchel trwy'r ysgol. Anelwn at sicrhau bod pob disgybl yn cael y cyfle i ddatblygu i'w lawn botensial a ffynnu o fewn diwylliant ysgol ddwyieithog gariadus digidol a chefnogol.

 

Cliciwch yma i weld clipiau fideo sy'n esbonio HWB i'r cyfnod sylfaen 

 

Cliciwch yma i weld y dudalen polisiau